(อ่านแล้ว 8999 ครั้ง)
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสมิง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130  โทรศัพท์ 0-3959-9113 Email: khaosamingscity@gmail.com