ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

เทศบาลตำบลเขาสมิง


      
   
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสมิง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130  โทรศัพท์ 0-3959-9113 Email: khaosamingscity@gmail.com